افتتاحیه و همایش

در زمینه برگزاری همایش‌ها، به دلیل وسعت و بزرگی سالن‌ها و فضای باز امکان پذیرایی تا تعداد 1200 نفر وجود دارد. مزیت دیگر این سالن پارکینگ با ظرفیت بالا و همچنین نزدیکی این باغ تالار به تهران می‌باشد.